18 Σεπ 2012

Ε.Π.Σ ΕΥΒΟΙΑΣ,Ε.Π.Σ ΠΙΕΡΙΑΣ,Ε.Π.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.Ε.Π.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ.Ε.Π.Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ...ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ...ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ Ε.Π.Σ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ!!!.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΤΡΑΝΟ...ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ???.

 1. Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της:
  1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
  2. Το Καταστατικό της.
  3. Τον Κ.Α.Π. και τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
  4. Το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
  5. Την υπ’ αρίθμ. 17/29.08.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Τους αγώνες Παιδικού Πρωτ/τος ΝΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» –ΠΑΙΔΩΝ
  «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ «ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» για
  την ποδ/κή περίοδο 2012-2013 στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που
  θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.9.2012.
  1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
  Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ
  Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ,ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα.
  Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση.Η αποδοχή της με
  επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
  2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ
  Δικαίωμα συμμετοχής στους παραπάνω αγώνες έχουν ποδ/στές:
  • Στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ « ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» γεννηθέντες το έτος
  1995 και νεότεροι με δελτία αθλητικής ιδιότητας.
  • Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» γεννηθέντες το έτος
  1998 και νεότεροι με δελτία αθλητικής ιδιότητας.
  • Στο πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ «ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
  γεννηθέντες το έτος 2000 και νεότεροι με δελτία αθλητικής ιδιότητας ή με
  δελτία προσωρινής ισχύος (Ε.Π.Ο.) ή με πιστοποιητικό γέννησης
  ταυτοπροσωπίας.
  Α)Τα σωματεία της Δ΄.Εθνικής Ερασιτεχνικής που ανήκουν στην Ένωση πρέπει
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν συμμετοχή σ’ ένα (1) τουλάχιστον από τα πρωταθλήματα
  ΝΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ».
  Β)Σωματεία της Δ ΄.Εθνικής Ερασιτεχνικής και εφόσον έχουν ΔΗΛΩΣΕΙ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ’ ΕΝΑ (1) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ από τα
  διεξαγόμενα (ΝΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ή ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩ
  ΝΗΣ»)
  τότε είναι δυνατό να δηλώσουν συμμετοχή και σε ένα άλλο πρωτάθλημα υποδομής,οργανώνοντας
  ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ με άλλο σωματείο του ΙΔΙΟΥ Δ ΗΜΟΥ,αλλά μικρότερης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ από
  αυτή που ανήκουν (Α1 Α2΄ Β΄ κατηγορίας ή Γ΄. κατηγορίας Ευβοίας) και εφόσον
  ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ δεν διαθέτουν ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών για να συμμετάσχουν
  ανεξάρτητα(τουλάχιστον 14 ποδοσφαιριστές)
  Γ)Σωματεία που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Α1 Α2΄ Β΄. και Γ΄. ΕΠΣΕ και
  δεν διαθέτουν ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών (14 ποδοσφαιριστές τουλάχιστον) για να
  δηλώσουν συμμετοχή σ’ ένα από τα πρωταθλήματα υποδομής, είναι δυνατό να οργανώνουν
  μικτή ομάδα με άλλο σωματείο του ίδιου Δ ήμου (με νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ).
  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΠΣΕ υποχρεωτικά
  ονομαστική κατάσταση όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας του
  κάθε ποδοσφαιριστή και η ομάδα που ανήκει.
                                            
 2. Πρωτ. : 1292 Κατερίνη: 24-7-2012Προς: Όλα τα σωματεία δυνάμεως Ε.Π.Σ. Πιερίας – έδρες τους
  ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ - ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ - JUNIOR και προ JUNIOR ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2013»
  Κύριε Πρόεδρε.Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας θέλοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους,Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
  Τους αγώνες των πρωταθλημάτων κατηγοριών παίδων,προπαίδων,junior και προ junior μεταξύ των ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της για την περίοδο 2012– 2013.Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήματα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν,που παίρνουν υπόψη τους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς,αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κ.τ.λ.) που συγκροτούν τις ομάδες.
  ΑΡΘΡΟ 1.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ.Π..Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί και δικαίωμα συμμετοχής – συνδρομή 100 € ευρώ για κάθε τμήμα που θα δηλωθεί.Εάν κάποιο σωματείο δηλώσει τέσσερα (4) τμήματα τότε το ποσό θα είναι 300 €.
  2.Θα συγκροτηθούν τέσσερες (4) κατηγορίες:α) ΠΑΙΔΩΝ με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1998 και νεότερους.Σε αυτή την κατηγορία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι ομάδες.
  β)ΠΡΟΠΑΙ/ΔΩΝ με αθλητές γεννημένους τα έτη 2000 και νεότερους.Σε αυτή την κατηγορία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι ομάδες.
  γ)JUNIOR με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότερους.
  δ)προ junior με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2004 και νεότερους.
  3.Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει σε μια η περισσότερες κατηγορίες,αλλά με μία το πολύ ομάδα ανά κατηγορία.Θα μπορεί να γίνει εξαίρεση εάν το τμήμα αριθμεί πολλούς αθλητές αλλά μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου σωματείου
  ΑΡΘΡΟ 2.- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.Τα σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την 10-9-2012.ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.Όλα τα παραπάνω πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν έως 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2012 χωρίς αναβολή και με όσα σωματεία κληθέντα δηλώσουν συμμετοχή. 
  ΠΡΟΣΟΧΗ υποχρεωτική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία της Δ Εθνικής κατηγορίας τουλάχιστον με ένα τμήμα.                                              
 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΩΝ-JUNIOR S

  ΘΕΜΑ : Δηλώσεις   συμμετοχής ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΩΝ-JUNIOR΄ S

                περιόδου 2012-2013

  Σας κάνουμε γνωστό ότι τα σχετικά έντυπα δήλωσης συμμετοχής για το Πρωτάθλημα περιόδου 2012-2013 βρίσκονται στα γραφεία της `Ενωσης μας ή στην ιστοσελίδα μας www.epskarditsas.gr  ( ΒΛΕΠΕ ΕΝΤΥΠΑ ) τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε στην `Ενωση μέχρι την 25-9-2012.
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  1. ΗΛΙΚΕΣ  ΠΑΙΔΙΚΟ  1998-1999
  2. ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ           2000-2001 και νεότεροι
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ KATHΓΟΡΙΑΣ JUNIOR S ΜΕΧΡΙ 30-12-2012
  3.JUNIOR΄S  2002 και νεότεροι
  ΚΛΗΡΩΣΗ                                       ΤΡΙΤΗ        2-10-2012
  ΕΝΑΡΞΗ              ΠΑΙΔΙΚΟ              ΣΑΒΒΑΤΟ 6-10-2012
  ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ    ΚΥΡΙΑΚΗ                7-10-2012
  JUNIOR S                                         2013

  Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής σωματείου αρνείται να συμμετάσχει σε αγώνες των Μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Κ θα τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Α.Π
 4. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ...ΕΜΕΙΣ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ...ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΣΤΗΝ ΜΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ???

 5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣΜ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8α – ΚΟΖΑΝΗ – 50100
  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.                                                                                                                                  Κοζάνη

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

  ΠΑΙΔΙΚΟΥ – ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ – ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013
  Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην ανάδειξη των αυριανών ποδοσφαιρικών ταλέντων που είναι δυνατόν  να επανδρώσουν με την παρουσία τους τα Εθνικά μας συγκροτήματα ποδοσφαίρου,
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
     Αγώνες παιδικού , προπαιδικού , τζούνιορ και μίνι πρωταθλήματος ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013 μεταξύ των ομάδων των ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της . Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
  1.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία που είναι μέλη της Ε.Π.Σ. Κοζάνης .
     Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01/01/1998 και εντεύθεν για το παιδικό πρωτάθλημα,από 01/01/2000 και εντεύθεν για το προπαιδικό , από 01/01/2002 και εντεύθεν για το τζούνιορ και από 01/01/2004 και εντεύθεν για το μίνι .Οι ημερομηνίες γέννησης θα ελέγχονται σχολαστικά.
     Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα κατατίθενται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κοζάνης μέχρι τη Παρασκευή 31/08/2012.
   
 6. ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
               Ασκληπιού & Καποδιστρίου 14-3ος Όροφος-Τρίκαλα(24310) 24759 FAX (24310) 34174- email:      eps.trikalon@gmail.com 

                       Προς: Σωματεία έδρες τους

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2012

  Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αφού έλαβε υπόψη :
  α)  Το καταστατικό της ΕΠΣΤ.,
  β)  Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.,
  γ)  Τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΠΣΤ
  δ) Τον  ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις  ομάδες (ηλικία, σωματική διάπλαση  κλπ.),

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  ΓΕΝΙΚΑ:   

  Η Ε.Π.Σ.Τ. διοργανώνει τους συγκεκριμένους αγώνες (τουρνουά) με  σκοπό την άθληση των νέων και  ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων τμημάτων υποδομής των αθλητικών συλλόγων.
  -Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα ανταγωνισμού ή πρωταθλητισμού μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και αθλητών, αλλά μόνο συμμετοχή στην ψυχαγωγία που προσφέρει η άθληση.


  ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ
  Στους αγώνες των παίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/1996 και μεταγενέστερα
  Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα δύο (2) αθλητών γεννημένων το έτος 1995 και στην δεκαοκτάδα άλλων δύο (2), οι οποίοι δύνανται να εισέλθουν στην ενδεκάδα ως αλλαγή ΜΟΝΟΝ  σε αντικατάσταση των δύο (2) συνομηλίκων της αρχικής ενδεκάδας.
  Στους αγώνες των προπαίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/1998 και μεταγενέστερα
  Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα δύο (2) αθλητών γεννημένων το έτος 1997 και στην δεκαοκτάδα άλλων δύο (2), οι οποίοι δύνανται να εισέλθουν στην ενδεκάδα ως αλλαγή ΜΟΝΟΝ  σε αντικατάσταση των δύο (2) συνομηλίκων της αρχικής ενδεκάδας.

  Η ομάδα η οποία αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία ανώτερη από αυτή που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα υποστεί τις συνέπειες των διατάξεων του ΚΑΠ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.


  ΑΡΘΡΟ 2- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

  Στους αγώνες θα ορίζονται διαιτητές από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Τ. 
  Εάν  δεν  προσέλθει ο διαιτητής,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, φίλαθλος ως διαιτητής για την διεξαγωγή του αγώνα με την προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη και των δυο ομάδων όπως προβλέπει ο ΚΑΠ. Η Συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική.
  Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια ταυτοπροσωπίας.
  Η αποζημίωση για τον διαιτητή ορίζεται στα 30€.


  ΑΡΘΡΟ 3- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα σωματεία του Νομού , οι αθλητικοί οργανισμοί των Δήμων του νομού και όλες οι ακαδημίες με μια ομάδα μόνο.Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ, του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ και των όρων αυτής της προκήρυξηςΚάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι και την 29/10/2010 στην Ε.Π.Σ.Τ. δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο 
  Ποδοσφαιριστές κάτοχοι δελτίων αθλητικής ιδιότητος Ε.Π.Ο.που ανήκουν επίσημα σε αθλητικό σύλλογο,ο οποίος εξ αντικειμενικής αδυναμίας δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ένωσής μας  με  τμήμα ανδρών ή αντίστοιχα τμήματα στα παιδικά πρωταθλήματα δύνανται να αγωνίζονται σε ομάδα μέλος της Ένωσής μας, με την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήματος από το ενδιαφερόμενο Σωματείο.
  Σε ότι αφορά τα δελτία ατομικών στοιχείων που θα εκδοθούν από την ΕΠΣΤ (λευκά δελτία) αυτά  θα εκδοθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011. Για αθλητή που έχει εκδοθεί ειδικό δελτίο ατομικών στοιχείων μια φορά δεν μπορεί να επανεκδοθεί  για άλλο σωματείο την ίδια αγωνιστική.
   
 7. Ο χρωματισμος ανηκει στον χειριστη του blog και στοχο να τονισει τα σημεια διαφορας,που στην συνεχεια της ερευνας θα ειναι χρησιμα για ολες της ομαδες που δεν μπορουν να διαθετουν ικανο αριθμο μικρων...θα καταλαβουν το πως εχει η κατασταση στην ιστορια Πρωταθλημα Γονεων/Σωματειων/Παραγοντων/Διαιτητων/Ιατρων και εσχατως διπλωματουχων προπονητων!!!.Σημειωση:στην τελευταια Ε.Π.Σ αργουν λιγο το πρωταθλημα τους και τις προκηρυξεις,αλλα των μεγαλων δεν εχει καμμια υποχρεωση σε μικρουςΟλα απο τα επισημα σαιτ των ε.π.σ.  
 8. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 1-3 ημιχ.1-1.ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ.ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9/2012....

 9. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ:ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΤΟ(ΣΑΙΤ) LAKONIAPRESS,ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΘΝΗΤΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ:ΘΕΟ,ΧΡΙΣΤΟ,ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ,ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ,ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ.ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ:ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ,ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ...ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ!!!.

 10. ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΩΝ Ε.Π.Σ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2011/12-2012/13,Ε.Π.Σ ΑΡΤΑΣ 2010/11-2012/13,Ε.Π.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2011/12!!.,Ε.Π.Σ.ΚΙΛΚΙΣ 2009/10-2011/12.ΑΥΤΕΣ ΟΙ Ε.Π.Σ ΑΛΛΑΞΑΝ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ,Η ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Η Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΡΑΤΑ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ???.ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΤΗΣ ΦΤΑΝΟΥΝ???.

 11. Email.eyrwtaselous@yahoo.gr

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 1-3 ημιχ.1-1.ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ.ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9/2012....

 • ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ:Στο 5 ο Ευρωτας <<εχασε>>λογω τραυματισμου τον Κοντακο Δημητρη εναν παικτη που θα ηταν ο μετεπειτα καταλυτης του αγωνα και εφυγε απο τον αγωνιστικο χωρο στο 7 και την θεση του πηρε ο Λεοντακιανακης Δημητρης στην πρωτη του εμφανιση με τα χρωματα του Ευρωτα και οι αναλογη αλλαγη διαταξης της ομαδας. 
 • Στο 18 κοντινο σουτ του Κρητικακου Γεωργ.Μ,παικτης του Αγιου Βασιλειου εδιωξε την μπαλα πανω στην γραμμη του τερματος στην πρωτη μεγαλη ευκαιρια του Ευρωτα.
 •  Στο 20 δυνατο συρτο σουτ του Αλιμπαλη Αλεκου προς την εστια με δυσκολια-αν και πηγε πανω του-ο τερμ/κας του Αγιου Βασιλειου την εχασε μεσα απο τα χερια και αυτη εφυγε κορνερ! 
 • Στο 26 ενα σουτ στα υψη απο πλευρα Αγιου Βασιλειου ο αερας κατεβασε την μπαλα στο αριστερο Γ,αλλα ο Μαραγκουδακης ηταν εκει και με το ενα χερι του κατεβασε την μπαλα,στην μοναδικη αξιολογη φαση για την αντιπαλη ομαδα σε ολον το πρωτο ημιχρονο!!!. 
 • Στο 27 νεο σουτ εντος περιοχης και λιγο πλαγια και εντελως μονος,ο Αλιμπαλης Αλεκος σουταρε ατσαλα και η μπαλα πηγε στην αλλη πλευρα και η σεντρα σουτ του Πουλακου βρηκε τα ποδια αμυντικου και εφυγε κορνερ. 
 • Στο 28 σε μια αντεπιθεση οι παικτες του Αγιου Βασιλειου βρηκαν εκτος θεσεων την αμυνα του Ευρωτα και με μια καθετη πασα στην πλατη της αμυνας του με κοντινο πλασε εκαναν το 0-1.
 • Στο 30 αμεση ηταν η απαντηση του Ευρωτα οταν απο εκτελεση φαουλ απο τα πλαγια του Κρητικακου Γεωργ.στο δευτερο δοκαρι ο μικρος Μαρτακος Σπυρος,ευκολα και σε ρυθμο προπονησης πετυχε το πρωτο του επισημο γκολ με τους μεγαλους!!!.
 • Στο 38 σουτ του Αλιμπαλη Αλεκου η μπαλα βρηκε το καθετο δοκαρι και στην συνεχεια ο Πουλακος εν νεου σουταρε και πανω στο κεντρο της εστιας εδιωξε την μπαλα παικτης του Αγιου Βασιλειου και υστερα πιθανον απο τον τερμ/κα σε τριτο χρονο στην ιδια φαση!!!.
 • Ανωτερος καθολη την διαρκεια του πρωτου ημιχρονου ο Ευρωτας και το σκορ τον αδικει καταφορα ενα 3-1 θα ηταν το κανονικο σκορ!!!Το πρωτο μελανο σημειο του αγωνα ο τραυματισμος ενος απο τους τρεις ουσιαστικα παικτες σε χρονο συμμμετοχη της περασμενης περιοδου και στελεχους που εμειναν και τους αξιζουν συγχαρητηρια για την παραμονη τους στην ομαδα του Ευρωτα και οσα παιδια ηρθαν απο το κοντινο παρελθον....Ο Λεωνιδας Μαστορακος παρα την συμβουλη που του εδωσα πριν 3 χρονια να μην παιξει ποτε ξανα,ηταν εκει παρον και εβγαλε ολον τον αγωνα και παιδια που που πολλα απο αυτα επαιξαν μαζι πριν μια 10ετια...παιδια που ΕΠΑΙΞΑΝ στο παρελθον και δεν εβλεπαν τους αγωνες του Ευρωτα ηταν εκει με προθεση να προσφερουν αν χρειαστει...αυτα τα εγω θα τους επαιζα μονος μου καλο θα ειναι να μην λεγονται,ενω αλλα παιδια ελεγαν οτι εγω μπορω να παιξω,αλλα πρεπει να παιξουν οι μικροι και χρειαζονται βοηθεια και χρονο,πηγε διπλα στον μικρο που ηθελε βοηθεια κι ας μη το εκαναν αλλοι ...και οι αρκετοι φιλαθλοι και παλαιμαχοι παικτες και μη παλαιμαχοι να ερθουν παλι και να φερουν και αλλους,κι ας μη τους αρεσει αυτο που βλεπουν...(αυτα για να μην μας στειλουν και νεα μηνυματα με αλλους,αν παιξω το δικο τους παιχνιδι απο αυτο το ασημαντο blog που ενοχλει καποιους,θα καταλαβουν παρα πολλα...χωρις να αναφερομαι σε κανεναν...αν αυτοι βρισκονται πολλα χρονια μπροστα θα το μαθουν σε λιγες ημερες και σε αναλογο αριθμο μηνων...εγω δεν εβγαλα καμμια σχολη δημοσιογραφιας,δεν γραφω για διαφορα πραγματα χωρις επιχειρηματα ουσιας...αλλοι ποια σχολη δημοσιογραφιας εβγαλαν?.Γιατι στην αντιγραφη τους δεν κανουν αναφορα στην πηγη τους ειναι ολα δικα τους,η συνεργαζονται με ολα τα μεγαλα Ελληνικα και ξενα διαδικτυα παροχης ειδησεωγραφιας???.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ,ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ,Η ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΥΡΩΤΑ ΕΛΟΥΣ(εγω εχω μονο ανεπισημα εδω και χρονια και οχι μεσα απο διαφορα blog και site)...ΟΥΤΕ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ.ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ...ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΡΩ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ,Η ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ,ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ...)
 • Ο Αγιος Βασιλειος δεν παρουσιασε κατι το εντυπωσιακο γενικως,εν αντιθεση με τα δικα μας παιδια που επαιζαν μετα απο μακροχρονια απουσια απο τα γηπεδα χωρις να γνωριζονται ποδοσφαιρικα,στο γηπεδο που λενε βρεθηκαν για πρωτη φορα και χωρις αγωνες στα ποδια τους!!! 
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ:Στο 62 εγινε ενα φαουλ πανω στον Πουλακο και ο διαιτητης δεν το εδωσε,αυτος πηγε στον κυριο βοηθο και του ειπε οτι του εγινε φαουλ και αυτος του απαντησε επιτακτικα οτι δεν ηταν τιποτα(εχει παρελθον να λεει οτι δεν ειναι τιποτα και να μην βλεπει τιποτα,αν πρωτα δεν το δει ο διαιτητης,αν ειναι ετσι τι ειδος βοηθοι ειναι ολοι τους και στο συνολο τους?.Στο παιδικο κανουν εγκληματα διαιτητες και βοηθοι...ζητανε μεχρι και το διπλωμα στα ημιχρονα απο τους προπονητες...ευτυχως που το πρατουν και στα ημιχρονα.Τα χρηματα ομως,τα περνουν μπροστα...)ο παικτης του Ευρωτα τον ειπε λαμογιο και λαμογια να πατε στον δια..λο.Ο βοηθος σηκωσε το σημαιακι και ο διαιτητης του εβγαλε την κοκκκινη καρτα και αφησε την ομαδα του με 10 παικτες μη συγκρατοντας τα νευρα του.Ο διαιτητης εφευγε προς την σεντρα νομιζοντας οτι εχει βγει η μπαλα αουτ,ενω αυτη ηταν στημενη στο σημειο του κορνερ υπερ του Ευρωτα Ελους!!!.
 • Στο 64 φαουλ του Κρητικακου Γεωργ.Μ με δυσκολια αποκρουει ο τερμ/κας του Αγιου Βασιλειου.
 • Στο 73 ο Μαραγκουδακης σε ξαφνικη αντεπιθεση που εγινε σταματαει με επιτυχια διωχνοντας σε κορνερ και οποτε χρειαστηκε,σε διαφορα σημεια στο δευτερο μερος ηταν θετικος ακομα και με τα ποδια,ενω σε μια φαση εδιωξε με το κεφαλι προς τα εμπρος,η μπαλα πηγε στα ποδια αντιπαλου και εφυγε αουτ μακρια απο την εστια του.
 • Στο 81 ενας πεσμενος παικτης του Αγιου Βασιλειου κρατησε την μπαλα και παικτης του Ευρωτα στην προσπαθεια να του αποσπασει τον βρηκε στα ποδια,απο την πρωτη στιγμη ο διατητης σηκωσε το χερι του,η εντυπωση μου ειναι οτι εδωσε εμμεσο φαουλ και οχι οτι σημα για το ποτε αυτος θα σφυριξει πρωτα στην εκτελεση του.Ο Μαραγκουδακης επεσε αλλα δεν βρηκε την μπαλα,απο το οπτικο πεδιο που ειχα και κατα αυτον τον τροπο εγινε το 1-2.
 • Στο 89 ο Χριστακος Δημητρης με ατομικη προσπαθεια και κοντινο σουτ η μπαλα βρηκε τον τερμ/κα και στην συνεχεια την μπλοκαρε αναμεσα απο διαφορα ποδια παικτων των δυο ομαδων,που προσπαθησαν για να την στειλουν προς την εστια η να την απομακρυνουν και ο Ευρωτας εχασε μεγαλη ευκαιρια για το 2-2. 
 • O Αγιος Βασιλειος μια προσπαθεια παικτη του στο 90 απο τα πλαγια να κανει σεντρα η μπαλα βρηκε εξ επαφης το χερι του Μπογρη που σιγουρα δεν εδειχνε να εχει προθεση να βρει την μπαλα και ο διαιτητης,το εδωσε αμεσως και εκει τελειωσε ο αγωνας παρα τις διαμαρτυριες-αλλες εντονες-και αλλες ηπιες στο τελος του αγωνα.
 • Ο αγωνας δεν ανεδειξε τον πραγματικο νικητη,αυτο ειναι το ποδοσφαιρο,παρα το γεγονος οτι ο Ευρωτας εχασε δυο βασικα του στελεχη,τον εναν με τραυματισμο στο 5 και απο το 62 επαιζε με 10 παικτες,μονο για 20 λεπτα η ομαδα του Αγιου Βασιλειου ειχε την πρωτοβουλια του αγωνα απο το 63 και μεχρι που σημειωσε ενα γκολ απο μια στημενη φαση.
 • Ο Ευρωτας ειχε και αλλες στιγμες που θα μπορουσαν να αποφερουν το γκολ...η τελικη προσπαθεια και το κατι παραπανω ηταν τα στοιχεια για το τελικο 1-3.Αγωνας κυπελλου ηταν...εχουμε αποκλειστει και απο κατωτερες ομαδες,αλλα χωρις αυτες τις συνθηκες κατα το παρελθον,για οσους μπορουν να θυμουνται...   
 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΥΡΩΤΑ ΕΛΟΥΣ.Μαραγκουδακης Νεκταριος,Μαρτακος Σπυρος,Μιχελακος Αρης,Μπογρης Νικος,Κοντακος Δημητρης(στο 7 Λεοντακιανακης Δημητρης ),Χριστακακος Δημητρης,Μαστορακος Λεωνιδας,Κρητικακος Γεωργιος Μαν.,Ζουρντος Παναγιωτης(στο 65 Ταμβακολογος Μιχαλης Δημ.),Αλιμπαλης Αλεκος Δημ.,Πουλακος Δημητρης(αποβολη με κοκκινη στο 62).

  ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ:ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΤΟ(ΣΑΙΤ) LAKONIAPRESS,ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΘΝΗΤΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΑΠΟ:ΘΕΟ,ΧΡΙΣΤΟ,ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ,ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ,ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ.ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ:ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ,ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ...ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ!!!.

  Email.eyrwtaselous@yahoo.gr