1 Σεπ 2012

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ:Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ.Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ Η Ε.Π.Σ ΗΛΕΙΑΣ,ΟΛΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ???

 1. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Υποδομής Προπαίδων 2011-2012 15/09/2011
   Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ έχοντας υπ όψιν:
   1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,
   2) Το καταστατικό, τους κανονισμούς της ΕΠΟ και τους Κανονισμούς αγώνων,
                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Το πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ποδ/κής περιόδου 2011 – 2012 με συμμετοχή των παρακάτω σωματείων:
  ΠΡΩΤ/ΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ   (γεννηθέντες από 1-1-1999 και νεότερους)
   1) ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
   2) ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
   3) ΑΣΤΗΡ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
   4) ΑΟ ΑΡΗΣ
   5) ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ          
   6) ΟΦ.ΑΡΜΕΝΩΝ
   7) Α.Γ.Ο.Δ.Α.    
   8) ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
   9) ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
   10) ΡΕΘΥΜΝΟ Π.Σ.
   11) ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ 1
   12) ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ 2
   13) 13) ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
                   ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ
  Τα σωματεία που παίρνουν μέρος έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν έγγραφη συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 14-9-2011 και ΩΡΑ 13.00 και παράβολο συμμετοχής 60 ΕΥΡΩ. (Ισχύει για όλες τις κατηγορίες ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ).
  Στη δήλωση συμμετοχή θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αντίκλητου, τα χρώματα του σωματείου και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει ως ορίζει ο ΚΑΠ.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
  Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η  24-9-2011
  Οι συναντήσεις με το σύστημα 8Χ8.
  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
  Τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα με χλοοτάπητα (μισό γήπεδο, τέρματα διαστάσεων 2Χ5).
  Για την καταλληλότητα ή όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος είναι ο διαιτητής ως ορίζει  ο ΚΑΠ (άρθρο 10).
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε (1) γύρο.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
   1) Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της κλήρωσης που έγινε παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων.
   2) Η διάρκεια των αγώνων του πρωτ/τος ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ   καθορίζεται σε 50΄.   Η ανάπαυλα μεταξύ των ημιχρόνων των παραπάνω αγώνων θα είναι διάρκειας 10΄ και ο χρόνος κάθε ημίχρονου ορίζεται σε 25΄.
   3) Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν σε Ένα γύρο.
   4) Τα σωματεία έχουν υποχρέωση για την έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο ως ορίζει ο ΚΑΠ (άρθρο 16).
   5) Ο διαιτητής είναι αρμόδιος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης των αγώνων, η οποία καθορίζεται από την ΕΠΣΡ και οι ποδ/στές των σωματείων να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρος 5΄ πριν την έναρξη του αγώνα.
   6) Στο Φ.Α. θα αναγράφονται μέχρι (16) ποδ/στές και επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές.
  Επιτρέπεται να αγωνίζονται ξανά αυτοί που αντικαθιστάθησαν.
  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
   1) Σωματείο που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί, θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ (άρθρο 17) συνέπειες, εκτός αν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία.
   2) Σωματείο το οποίο δηλώσει συμμετοχή στο ανωτέρω πρωτ/μα και δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε δύο συνολικά αγώνες, αποβάλλεται του πρωτ/τος και επιβάλλεται σ αυτό πρόστιμο ποσού «1.000,00» ΕΥΡΩ διότι δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του πρωτ/τος και ταλαιπωρεί τα συνεπέστατα σωματεία. (Μετά από κλήση σε απολογία βάσει του άρθρου 17.                    
  1. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
   ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-12

   Η ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

   Αφού έλαβε υπ όψει:
   A)        Το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ
   B)        Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ
   Γ)         Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο ΦΙΦΑ
   Δ)        Τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως ισχύει
   Ε)         Τους βαθμολογικούς πίνακες των τοπικών πρωταθλημάτων των κατηγοριών Α’-Α1’-Β’ και Γ’ περιόδου 2010-2011
   ΣΤ)      Την υπ αριθ. 29/6/11 απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ
   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

   Τους αγώνες πρωταθλημάτων περιόδου 2011-12:

  2. Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
  3. Α1’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
  4. Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
  4.         Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
  ΑΡΘΡΟ 1
  ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
  Η προκήρυξη είναι πρόταση για τη κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ και των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή σ αυτά.
  Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με οποιαδήποτε επιφύλαξη έχει σα συνέπεια τον αποκλεισμό του σωματείου από τα πρωταθλήματα με απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ.
  ΑΡΘΡΟ 2
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.         Τα σωματεία, που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής  στα πρωταθλήματα Α, Α1,  Β και Γ κατηγορίας – οφείλουν:
  α.   να υποβάλλουν στην ΕΠΣ γραπτή δήλωση συμμετοχής, για την Α μέχρι την 19/8/11Α1  22/08/2011 –Β  23/08/011 – η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2011 σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα – και Γ κατηγορία μέχρι την μέχρι την 09/09/2011- η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 12/9/11 σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
  β.    να τακτοποιήσουν πλήρως κάθε μορφής οικονομική τους εκκρεμότητα, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του ΔΣ.
  Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου έχει σα συνέπεια τον αποκλεισμό του σωματείου από τα πρωταθλήματα με απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ.
  2.       Για τα νεοιδρυόμενα σωματεία ή γι αυτά που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο η περισσοτέρων σωματείων, εάν η διαδικασία αθλητικής αναγνώρισής τους από την ΕΠΟ δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την άνω ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη της ημέρας κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας, στην οποία θα δικαιούται συμμετοχής το σωματείο.

  ΑΡΘΡΟ 3

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
 2. 1.                  Τα σωματεία Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά και ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τους να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον από τα τρία πρωταθλήματα  φυτωριακών τμημάτων υποδομής που διοργανώνει η ΕΠΣ (παιδικό, προπαιδικό και εφηβικό (αν υπάρχει ικανός αριθμός ομάδων).
Σε τυχόν ανυπέρβλητη αδυναμία  σωματείου των ως άνω κατηγοριών να δηλώσει αυτοτελώς συμμετοχή με τμήμα υποδομής, θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σα τμήμα υποδομής σε συνεργασία είτε με τον οικείο Αθλητικό οργανισμό του Δήμου, στον οποίο ανήκει, με την έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, είτε από κοινού με άλλο σωματείο του ιδίου Δήμου. 
 1. ΑΠΟΣΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ ΗΛΕΙΑΣ<<Τα σωματεία της Α1 κατηγορίας υποχρεούνται να συμμετέχουν με μία ομάδα, στα πρωταθλήματα υποδομής που διοργανώνει η ΕΠΣΗ ( εφηβικό, παιδικό, ή προπαιδικό). Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Υποδομής απαραίτητα θα αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής θα υποβάλουν και Υπεύθυνη δήλωση που θα γνωστοποιείται σε ποιο πρωτάθλημα Υποδομής επιθυμούν να συμμετάσχουν.
  Ομάδα που παρά τα παραπάνω δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα Υποδομής, αυτόματα διακόπτεται η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα Α1 κατηγορίας και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
  Σε περίπτωση μη καθόδου της ομάδας σε τρεις (3) αγώνες στο πρωτάθλημα Υποδομών, τότε η ανδρική ομάδα θα τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας του τρέχοντος πρωταθλήματος και χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) για κάθε αγώνα που δεν τελείται.
  Σε περίπτωση που ομάδα της Α1 κατηγορίας δηλώσει συμμετοχή σε πρωτάθλημα Υποδομής αλλά δεν κατέλθει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα αυτό θα αφαιρούνται από το τρέχον πρωτάθλημα της ανδρικής ομάδας (Α1 κατηγορία) έξι (6) βαθμοί.>>.
  ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΡΧΙΚΑ,ΠΑΡΑΝΟΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ.Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΕ 3 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ,ΧΑΝΕΙ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ,Η ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 6 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ,ΜΕ Η ΑΝΕΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ???.Η ΕΝΑΣ ΑΧΤΑΡΜΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΟΛΑ,ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟς ΚΑΤΑΛΑΒΕ,ΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ???...ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ???.                                
 2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ,ΔΙΟΤΙ ΕΧΙ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ,ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ....ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ,ΕΝΩ ΑΛΛΟΥ ΕΝΑ!!!
 3. file icon pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2012/2013
 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2011-12.pdf
 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ..
 • ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ BLOG ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ.
 1. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ:ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ!!!.ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ...                

 2. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ..ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΕ(το ακουγετε...ειναι για αλλους).ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΑΝ Α.Ε.Δ ΣΚΑΛΑΣ,ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ,Η Α.Ε.ΑΡΗ ΣΚΑΛΑΣ/ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ(αν δεν σας κανουν βαλτε τις ομαδες δρασεως/κρουσεως του δημου κατι ξερουν απο ονοματοδοσιες).ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ,Η ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Α.Ε ΔΗΜΟΥ...ΜΕΧΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ(ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΟΥ,ΑΛΛΑ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ..ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟΙ Η ΟΧΙ???).Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΥΣ...ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ...ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ!          

 3. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ ΕΝ ΕΛΕΙ 21/8/2012.ΠΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ.Η ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΙΑ...ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΟΙΚΙΕΣ!.ΕΔΩ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ (29) ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ!!!ΥΣΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΕΝΑ ΚΑΙ 42 ΕΚΑΤΟΣΤΑ!!!.(Ομοφωνα στα 51 μετρα περιπου?.Ειναι δυνατον,να αποφασιζουν(γενικως)τοσο ευκολα?.Που το ξερει ο εισηγητης...μηπως στην υπαρχουσα μελετη ενος συρταριου σε αλλον δημο?.).Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΑΤΑ 2012,Η 2011,η απαντηση στην εισηγηση,εντος της αποφασεως και εγκρισεως(το εργο(?)στο προγραμμα του 13/14 κ.λ.π)... Απόφαση σχετικά με τη σύνταξη μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων Τοπ. Κοιν. Έλους»

  Email.eyrwtaselous@yahoo.gr