18 Σεπ 2012

Ε.Π.Σ ΕΥΒΟΙΑΣ,Ε.Π.Σ ΠΙΕΡΙΑΣ,Ε.Π.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.Ε.Π.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ.Ε.Π.Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ...ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ...ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ Ε.Π.Σ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ!!!.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΤΡΑΝΟ...ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ???.

 1. Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της:
  1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
  2. Το Καταστατικό της.
  3. Τον Κ.Α.Π. και τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
  4. Το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
  5. Την υπ’ αρίθμ. 17/29.08.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Τους αγώνες Παιδικού Πρωτ/τος ΝΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» –ΠΑΙΔΩΝ
  «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ «ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» για
  την ποδ/κή περίοδο 2012-2013 στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που
  θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.9.2012.
  1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
  Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ
  Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ,ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα.
  Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση.Η αποδοχή της με
  επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
  2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ
  Δικαίωμα συμμετοχής στους παραπάνω αγώνες έχουν ποδ/στές:
  • Στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ « ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» γεννηθέντες το έτος
  1995 και νεότεροι με δελτία αθλητικής ιδιότητας.
  • Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» γεννηθέντες το έτος
  1998 και νεότεροι με δελτία αθλητικής ιδιότητας.
  • Στο πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ «ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
  γεννηθέντες το έτος 2000 και νεότεροι με δελτία αθλητικής ιδιότητας ή με
  δελτία προσωρινής ισχύος (Ε.Π.Ο.) ή με πιστοποιητικό γέννησης
  ταυτοπροσωπίας.
  Α)Τα σωματεία της Δ΄.Εθνικής Ερασιτεχνικής που ανήκουν στην Ένωση πρέπει
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν συμμετοχή σ’ ένα (1) τουλάχιστον από τα πρωταθλήματα
  ΝΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ».
  Β)Σωματεία της Δ ΄.Εθνικής Ερασιτεχνικής και εφόσον έχουν ΔΗΛΩΣΕΙ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ’ ΕΝΑ (1) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ από τα
  διεξαγόμενα (ΝΕΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ή ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩ
  ΝΗΣ»)
  τότε είναι δυνατό να δηλώσουν συμμετοχή και σε ένα άλλο πρωτάθλημα υποδομής,οργανώνοντας
  ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ με άλλο σωματείο του ΙΔΙΟΥ Δ ΗΜΟΥ,αλλά μικρότερης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ από
  αυτή που ανήκουν (Α1 Α2΄ Β΄ κατηγορίας ή Γ΄. κατηγορίας Ευβοίας) και εφόσον
  ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ δεν διαθέτουν ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών για να συμμετάσχουν
  ανεξάρτητα(τουλάχιστον 14 ποδοσφαιριστές)
  Γ)Σωματεία που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Α1 Α2΄ Β΄. και Γ΄. ΕΠΣΕ και
  δεν διαθέτουν ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών (14 ποδοσφαιριστές τουλάχιστον) για να
  δηλώσουν συμμετοχή σ’ ένα από τα πρωταθλήματα υποδομής, είναι δυνατό να οργανώνουν
  μικτή ομάδα με άλλο σωματείο του ίδιου Δ ήμου (με νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ).
  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΠΣΕ υποχρεωτικά
  ονομαστική κατάσταση όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας του
  κάθε ποδοσφαιριστή και η ομάδα που ανήκει.
                                            
 2. Πρωτ. : 1292 Κατερίνη: 24-7-2012Προς: Όλα τα σωματεία δυνάμεως Ε.Π.Σ. Πιερίας – έδρες τους
  ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ - ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ - JUNIOR και προ JUNIOR ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2013»
  Κύριε Πρόεδρε.Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας θέλοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους,Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
  Τους αγώνες των πρωταθλημάτων κατηγοριών παίδων,προπαίδων,junior και προ junior μεταξύ των ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της για την περίοδο 2012– 2013.Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήματα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν,που παίρνουν υπόψη τους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς,αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κ.τ.λ.) που συγκροτούν τις ομάδες.
  ΑΡΘΡΟ 1.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ.Π..Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί και δικαίωμα συμμετοχής – συνδρομή 100 € ευρώ για κάθε τμήμα που θα δηλωθεί.Εάν κάποιο σωματείο δηλώσει τέσσερα (4) τμήματα τότε το ποσό θα είναι 300 €.
  2.Θα συγκροτηθούν τέσσερες (4) κατηγορίες:α) ΠΑΙΔΩΝ με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1998 και νεότερους.Σε αυτή την κατηγορία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι ομάδες.
  β)ΠΡΟΠΑΙ/ΔΩΝ με αθλητές γεννημένους τα έτη 2000 και νεότερους.Σε αυτή την κατηγορία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι ομάδες.
  γ)JUNIOR με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότερους.
  δ)προ junior με αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2004 και νεότερους.
  3.Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει σε μια η περισσότερες κατηγορίες,αλλά με μία το πολύ ομάδα ανά κατηγορία.Θα μπορεί να γίνει εξαίρεση εάν το τμήμα αριθμεί πολλούς αθλητές αλλά μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου σωματείου
  ΑΡΘΡΟ 2.- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.Τα σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την 10-9-2012.ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.Όλα τα παραπάνω πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν έως 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2012 χωρίς αναβολή και με όσα σωματεία κληθέντα δηλώσουν συμμετοχή. 
  ΠΡΟΣΟΧΗ υποχρεωτική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία της Δ Εθνικής κατηγορίας τουλάχιστον με ένα τμήμα.                                              
 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΩΝ-JUNIOR S

  ΘΕΜΑ : Δηλώσεις   συμμετοχής ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΩΝ-JUNIOR΄ S

                περιόδου 2012-2013

  Σας κάνουμε γνωστό ότι τα σχετικά έντυπα δήλωσης συμμετοχής για το Πρωτάθλημα περιόδου 2012-2013 βρίσκονται στα γραφεία της `Ενωσης μας ή στην ιστοσελίδα μας www.epskarditsas.gr  ( ΒΛΕΠΕ ΕΝΤΥΠΑ ) τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε στην `Ενωση μέχρι την 25-9-2012.
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  1. ΗΛΙΚΕΣ  ΠΑΙΔΙΚΟ  1998-1999
  2. ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ           2000-2001 και νεότεροι
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ KATHΓΟΡΙΑΣ JUNIOR S ΜΕΧΡΙ 30-12-2012
  3.JUNIOR΄S  2002 και νεότεροι
  ΚΛΗΡΩΣΗ                                       ΤΡΙΤΗ        2-10-2012
  ΕΝΑΡΞΗ              ΠΑΙΔΙΚΟ              ΣΑΒΒΑΤΟ 6-10-2012
  ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ    ΚΥΡΙΑΚΗ                7-10-2012
  JUNIOR S                                         2013

  Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής σωματείου αρνείται να συμμετάσχει σε αγώνες των Μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Κ θα τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Α.Π
 4. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ...ΕΜΕΙΣ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ...ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΣΤΗΝ ΜΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ???

 5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣΜ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8α – ΚΟΖΑΝΗ – 50100
  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.                                                                                                                                  Κοζάνη

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

  ΠΑΙΔΙΚΟΥ – ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ – ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013
  Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην ανάδειξη των αυριανών ποδοσφαιρικών ταλέντων που είναι δυνατόν  να επανδρώσουν με την παρουσία τους τα Εθνικά μας συγκροτήματα ποδοσφαίρου,
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
     Αγώνες παιδικού , προπαιδικού , τζούνιορ και μίνι πρωταθλήματος ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013 μεταξύ των ομάδων των ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμής της . Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
  1.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία που είναι μέλη της Ε.Π.Σ. Κοζάνης .
     Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01/01/1998 και εντεύθεν για το παιδικό πρωτάθλημα,από 01/01/2000 και εντεύθεν για το προπαιδικό , από 01/01/2002 και εντεύθεν για το τζούνιορ και από 01/01/2004 και εντεύθεν για το μίνι .Οι ημερομηνίες γέννησης θα ελέγχονται σχολαστικά.
     Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα κατατίθενται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κοζάνης μέχρι τη Παρασκευή 31/08/2012.
   
 6. ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
               Ασκληπιού & Καποδιστρίου 14-3ος Όροφος-Τρίκαλα(24310) 24759 FAX (24310) 34174- email:      eps.trikalon@gmail.com 

                       Προς: Σωματεία έδρες τους

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2012

  Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αφού έλαβε υπόψη :
  α)  Το καταστατικό της ΕΠΣΤ.,
  β)  Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.,
  γ)  Τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΠΣΤ
  δ) Τον  ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις  ομάδες (ηλικία, σωματική διάπλαση  κλπ.),

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  ΓΕΝΙΚΑ:   

  Η Ε.Π.Σ.Τ. διοργανώνει τους συγκεκριμένους αγώνες (τουρνουά) με  σκοπό την άθληση των νέων και  ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων τμημάτων υποδομής των αθλητικών συλλόγων.
  -Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα ανταγωνισμού ή πρωταθλητισμού μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και αθλητών, αλλά μόνο συμμετοχή στην ψυχαγωγία που προσφέρει η άθληση.


  ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ
  Στους αγώνες των παίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/1996 και μεταγενέστερα
  Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα δύο (2) αθλητών γεννημένων το έτος 1995 και στην δεκαοκτάδα άλλων δύο (2), οι οποίοι δύνανται να εισέλθουν στην ενδεκάδα ως αλλαγή ΜΟΝΟΝ  σε αντικατάσταση των δύο (2) συνομηλίκων της αρχικής ενδεκάδας.
  Στους αγώνες των προπαίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/1998 και μεταγενέστερα
  Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα δύο (2) αθλητών γεννημένων το έτος 1997 και στην δεκαοκτάδα άλλων δύο (2), οι οποίοι δύνανται να εισέλθουν στην ενδεκάδα ως αλλαγή ΜΟΝΟΝ  σε αντικατάσταση των δύο (2) συνομηλίκων της αρχικής ενδεκάδας.

  Η ομάδα η οποία αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία ανώτερη από αυτή που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα υποστεί τις συνέπειες των διατάξεων του ΚΑΠ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.


  ΑΡΘΡΟ 2- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

  Στους αγώνες θα ορίζονται διαιτητές από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Τ. 
  Εάν  δεν  προσέλθει ο διαιτητής,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, φίλαθλος ως διαιτητής για την διεξαγωγή του αγώνα με την προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη και των δυο ομάδων όπως προβλέπει ο ΚΑΠ. Η Συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική.
  Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια ταυτοπροσωπίας.
  Η αποζημίωση για τον διαιτητή ορίζεται στα 30€.


  ΑΡΘΡΟ 3- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα σωματεία του Νομού , οι αθλητικοί οργανισμοί των Δήμων του νομού και όλες οι ακαδημίες με μια ομάδα μόνο.Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ, του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ και των όρων αυτής της προκήρυξηςΚάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι και την 29/10/2010 στην Ε.Π.Σ.Τ. δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο 
  Ποδοσφαιριστές κάτοχοι δελτίων αθλητικής ιδιότητος Ε.Π.Ο.που ανήκουν επίσημα σε αθλητικό σύλλογο,ο οποίος εξ αντικειμενικής αδυναμίας δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ένωσής μας  με  τμήμα ανδρών ή αντίστοιχα τμήματα στα παιδικά πρωταθλήματα δύνανται να αγωνίζονται σε ομάδα μέλος της Ένωσής μας, με την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήματος από το ενδιαφερόμενο Σωματείο.
  Σε ότι αφορά τα δελτία ατομικών στοιχείων που θα εκδοθούν από την ΕΠΣΤ (λευκά δελτία) αυτά  θα εκδοθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011. Για αθλητή που έχει εκδοθεί ειδικό δελτίο ατομικών στοιχείων μια φορά δεν μπορεί να επανεκδοθεί  για άλλο σωματείο την ίδια αγωνιστική.
   
 7. Ο χρωματισμος ανηκει στον χειριστη του blog και στοχο να τονισει τα σημεια διαφορας,που στην συνεχεια της ερευνας θα ειναι χρησιμα για ολες της ομαδες που δεν μπορουν να διαθετουν ικανο αριθμο μικρων...θα καταλαβουν το πως εχει η κατασταση στην ιστορια Πρωταθλημα Γονεων/Σωματειων/Παραγοντων/Διαιτητων/Ιατρων και εσχατως διπλωματουχων προπονητων!!!.Σημειωση:στην τελευταια Ε.Π.Σ αργουν λιγο το πρωταθλημα τους και τις προκηρυξεις,αλλα των μεγαλων δεν εχει καμμια υποχρεωση σε μικρουςΟλα απο τα επισημα σαιτ των ε.π.σ.  
 8. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 1-3 ημιχ.1-1.ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β ΦΑΣΗ.ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9/2012....

 9. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ:ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΤΟ(ΣΑΙΤ) LAKONIAPRESS,ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΘΝΗΤΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ:ΘΕΟ,ΧΡΙΣΤΟ,ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ,ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ,ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ.ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ:ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ,ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ...ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ!!!.

 10. ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΩΝ Ε.Π.Σ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2011/12-2012/13,Ε.Π.Σ ΑΡΤΑΣ 2010/11-2012/13,Ε.Π.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2011/12!!.,Ε.Π.Σ.ΚΙΛΚΙΣ 2009/10-2011/12.ΑΥΤΕΣ ΟΙ Ε.Π.Σ ΑΛΛΑΞΑΝ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ,Η ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Η Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΡΑΤΑ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ???.ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΤΗΣ ΦΤΑΝΟΥΝ???.

 11. Email.eyrwtaselous@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: